Germanica Wratislaviensia

Wydawane od 1957 roku „Germanica Wratislaviensia” są najstarszym polskim czasopismem germanistycznym. Na jego łamach są publikowane rozprawy naukowe, które odzwierciedlają aktualny stan badań nie tylko germanistyki wrocławskiej, ale również i przede wszystkim międzynarodowej, ze szczególnym uwzględnieniem germanistyk wschodnioeuropejskich.
Grono Autorów tworzą obok uznanych naukowców również młodsi pracownicy nauki.

Rozprawy naukowe publikowane w serii „Germanica Wratislaviensia” wpisują się w szeroko zakrojony nurt filologiczny oraz prezentują wyniki badań prowadzonych w ramach dziedzin pokrewnych.

Tematyka obejmuje następujące aspekty: historia literatury niemieckojęzycznej od jej początków do czasów współczesnych, teoria i estetyka literatury, historia języka niemieckiego, lingwistyka kontrastywna, lingwistyka stosowana, socjolingwistyka, historia kultury niemieckiej, związki kulturowe między Polską a krajami niemieckojęzycznymi, badania śląskoznawcze, gender-studies, glottodydaktyka, germanistyka interkulturowa, nowe media oraz historia nauki.

W czasopiśmie są publikowane ponadto recenzje oraz sprawozdania z wydarzeń naukowych.

Zob. http://www.ifg.uni.wroc.pl/magazine/germanica-wratislaviensia.

 

Abstrakty artykułów opublikowanych w Germanica Wratislaviensia znajdują się w bazie Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS), a także w The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (na podstawie stosownej umowy między WUWr a CEJSH), jak również w Federacji Bibliotek Cyfrowych i Europeanie. Dzięki porozumieniu Wydawnictwa z MLA Directory of Periodicals Germanica Wartislaviensia są wysyłane również do bazy Cambridge Scientific Abstracts (CSA, ProQuest).

 

                                        

 

 

 

Wersja podstawowa czasopisma: drukowana.

Unikatowy adres czasopisma: gwr.wuwr.pl

Rocznik. Format B5

ISSN: 0435-5865

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy