Artykuły

Janusz Stopyra

jstopyra@uni.wroc.pl

Artykuły

Kulturowe i językowe podstawy warsztatu pracy tłumacza

Pobierz artykuł

Recenzja: Elke Donalies, Basiswissen Deutsche Wortbildung. Tübingen-Basel 2007, 111 S.

Pobierz artykuł

Recenzja: Elke Donalies, Basiswissen Deutsche Wortbildung. Tübingen-Basel 2007, 111 S.

Pobierz artykuł

Substantivische Suffixderivation im Dänischen

AbstractPobierz artykuł

word-formation, derivation, suffixation, right hand-head-rule

Rola składników niemieckich formacji słowotwórczych w konstruowaniu i interpretowaniu wiedzy o rzeczywistości pozajęzykowej

AbstractPobierz artykuł

linguistic relativism, determinism, word formation

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy