Articles

Katarzyna Sztandarska : 0000-0002-2046-6583

Articles

Phraseologismen aus dem Verdeutschungswörterbuch von Joachim Heinrich Campe (1801)

AbstractDownload article

purism in Germany, ‘Germanizing dictionaries’, ‘explaining-Germanizing dictionaries’, phraseology, Purismus in Deutschland, Verdeutschungswörterbücher, erklärend-verdeutschende Wörterbücher, Phraseologie

Lipczuk, Ryszard (2014): Walka z wyrazami obcymi w Niemczech – historia i współczesność. Kraków: Universitas, 279 S.

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout