Articles

Małgorzata Guławska-Gawkowska

Articles

Recenzja: Christiane Hümmer, Synonymie bei phraseologischen Einheiten. Eine korpusbasierte Untersuchung. Frankfurt am Main 2009

Download article

Recenzja: Krzysztof Hejwowski, Anna Szczęsny, Urszula Topczewska (Hrsg.), 50 lat polskiej translatoryki. Warszawa 2009

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout